Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Kaapuset Oy (y-tunnus: 3329867–5)

Liakantie 397

95460 Tornio

info@kaapuset.fi

041-5950277


Rekisterin nimi: Kaapuset -verkkokaupan asiakas- ja tilausrekisteri

Mihin rekisterin tietoja käytetään?

Rekisteriä ylläpidetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Tilausten käsittelyyn, toimitukseen ja laskutukseen, sekä arkistointiin
  • Tilastollisiin tarkoituksiin
  • Markkinointitarkoituksiin 

Suoramarkkinointiin tietoja käytetään ainoastaan voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Kaapuset Oy:lle.


Rekisterin sisältö ja tietolähteet

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Yritysasiakkaalta tallennetaan myös yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus. Lisäksi tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö sekä muista järjestelmistä tilauksen yhteydessä kirjatut tiedot, kuten maksutapahtuman tiedot ja verkkosivuanalytiikan tiedot.

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa yhteydenottojen sekä verkkosivustojemme ja -palveluidemme käytön yhteydessä. Keräämme tietoja myös manuaalisesti, esim. puhelimitse asiakaspalvelun tai myynnin yhteydessä. Lisäksi keräämme verkkosivustoillamme ja -palveluissamme tietoa myös evästein sivustojemme ja palveluidemme käytön analysointia ja kehittämistä sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamista varten. 

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja logistiikka- ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi. Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin. Poikkeuksena kaupan kehittämistä varten tehtävä verkkosivuanalytiikka, jonka tiedot eivät lähtökohtaisesti sisällä henkilötietoja ja joita käytetään tilastollisen tiedon kerryttämiseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Hallinnollinen suojaus perustuu käyttöoikeuksien hallintaan; pääsy verkkokaupan rekisteriin on vain Kaapuset Oy:n työntekijöillä, joiden työnkuvaan kuuluu tilausten käsittely, verkkokaupan ylläpito tai asiakkuuksien hallinta.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä asiakkaalla on seuraavat oikeudet omia tietojaan koskien:

  • Tarkistusoikeus 
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus 
  • Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä asiakkailla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin. Pyydettäessä tiedot toimitetaan kirjallisesti. Tarkistusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää Kaapuset Oy:n liittyvä suoramarkkinointi ottamalla yhteyttä: info@kaapuset.fi. Pyynnön vastaanotettuaan rekisterinpitäjä poistaa kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti yksilöiden korjattava tieto.