Meidän tarina


Me olemme sinun rinnallasi – yhdessä lapsen puolella.

Kaapusten tuotteiden avulla sinä voit keskittyä tärkeimpään -aikaan lapsen kanssa. 

 Rakennetaan yhdessä maailmaa, jossa tunteet ovat kuin sää, turvallinen jokapäiväinen puheenaihe!


Miksi tunnetaitoja täytyy harjoitella?

Tunnetaidoilla on tutkitusti suuri merkitys elämänkaaressamme. Tunnetaidot kannattelevat läpi elämän haasteiden, vahvistavat itsetuntoa, auttavat löytämään vahvuutemme, tukevat oppimista, vahvistavat vuorovaikutustaitoja, lisäävät tasavertaisuutta ihmissuhteissa, kasvattavat iloa ja paljon muuta.

Tunnetaidot eivät kuitenkaan synny itsestään, vaan niitä täytyy harjoitella samalla tavoin kuin vaikkapa aakkosia ja numeroita. Tunnetaitojen harjoittelun aloittaminen mahdollisimman varhain mahdollistaa taitojen kehittymisen hiljalleen lapsen aivojen yhteyksien rakentuessa kerros kerrokselta täyteen mittaansa. Tunnetaidot eivät kuitenkaan ole pikamatka vaan hitaasti ajan kanssa kuljettu maraton vauvavuosista nuoreen aikuisuuteen, jolloin aivojemme yhteydet etuotsalohkoon, tunnesäätelykeskukseemme, ovat saavuttaneet täyden valmiutensa. Tämäkään ei ole tunnetaitojen kehittymisen päätepiste vaan tunnetaidoissa riittää opittavaa koko elämän mitalle! Tämä on myös armollista, voit aloittaa koska vain sillä tunnetaitojen harjoittelun aloittaminen ei ole koskaan liian myöhäistä. 

Lapsi tarvitsee tunnetaitoja harjoitellessaan vuorovaikutusta ikätovereidensa ja meidän aikuisten kanssa, hän tarvitsee ohjausta ja kanssasäätelyä ja ennen kaikkea turvaa ja yhteyttä. Turvaa olla juuri sellainen kuin on. Turvaa ilmaista ihan kaikenlaiset tunteet ja tarpeet. Yhteyttä, jossa tulla itse kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi sekä samalla kohdata toinen tunteineen ja tarpeineen.


Mitä Kaapuset tekee?

Tarjoamme laadukkaita tuotteita ja palveluita, jotka tukevat tunnetaitoja, toiminnanohjausta sekä hyvinvointia. Uskomme vahvasti näiden osa-alueiden merkitykseen lapsen kehityksessä ja tasapainoisen kasvun tukemisessa. Kaikki tuotteemme on suunniteltu tukemaan tunnetaitojen kehitystä. Tuotteissa huomioidut osa-alueet tukevat toisiaan ja ovat todistetusti toimiva tapa tukea lapsen kehitystä elämän eri osa-alueilla.

Olemme ylpeitä voidessamme tarjota näitä tuotteita ja palveluita, jotka edistävät tunnetaitoja, toiminnanohjausta ja hyvinvointia. 

Tuotamme tunnetaitomateriaaleja sekä kotiin että varhaiskasvatukseen. Kotiin tarjoamme lasta ja vanhempaa ilahduttavia, turvan ja vuorovaikutuksen merkityksellisyyttä ja tunteiden tunnistamisen harjoittelua tukevia tuotteita. Varhaiskasvatukseen luomme laaja-alaisen oppimisen huomioivaa, monipuolista ja sovellettavaa materiaalia. Teemme tunnetaidot huomioivan pedagogisen toiminnan järjestämisen helpoksi ja säästämme aikaa tärkeimmälle - yhteyden löytämiselle lapsen kanssa. Valikoimaamme kuuluvat myös tunnetaitomateriaalien kanssa yhtenäiset päiväjärjestyskortit, toiminnanohjauskortit ja muut oppimisympäristön rakentamiseen tarkoitetut materiaalit, joissa seikkailevat kaapuset ja Tunnelmon päiväkodin lapset ja aikuiset. Tuttujen hahmojen toisteisuus luo turvaa ja tukee tunnetaitojen harjoittelua.

Laajennamme jatkuvasti tuoteperhettämme, jossa lähtökohtana on tunnetaitojen tuominen osaksi lapsen jokaista päivää. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa kehitämme uusia ja yhä parempia materiaaleja, joiden avulla lasten ympärille lisätään turvaa ja tunnepuhetta. Tehdään yhdessä tunnetaidoista kasvatuksen pohjavire, jonka päälle kaikki muu on hyvä rakentaa!


Miten tuotteet syntyvät? 

Kaapuset havainnollistavat lapsille ja nuorille tunteiden kokonaisvaltaisuutta. Tunteet eivät ole kehostamme erillisiä mielen liikkeitä, asentoja tai ilmeitä, vaan tunteet todella liikkuvat ja tuntuvat meissä. Tunnekehoyhteyden vahvistaminen on tunnetaitojen lähtökohta, jokaisen täytyy saada oppia havaitsemaan mitä minussa tapahtuu ja miksi, jotta tunteet saavat tehdä niille tarkoitettua työtään ja kertoen meille tarpeistamme, ohjaten oikeaan suuntaan.

Kaapusten tuotteet syntyvät moniammatillisen tiimin yhteistyönä. Ne rakennetaan toimimaan niin tunnetaitojen kehityksen tukena kuin varhaiskasvatuksen vaativassa arjessa, sekä toiminnanohjauksen tehostamineen. Varhaiskasvatuksen arjen tarpeet ohjaavat tekemistämme, koska lapsen mielenkiinnon nappaavat ja arjessa helposti käytettävissä olevat tuotteet eivät jää kaappiin pölyttymään, vaan saavat tehdä tärkeää työtään lasten tunnetaitojen vahvistamisessa.

Kaapusten ideologiaan kuuluu, että tunnetaitomateriaaliemme avulla tunnetaidot ovat osa kokopäiväpedagogiikkaa. Tuotekehitys on jatkuva prosessi, jossa niin itse kuin yhdessä yhteistyöpäiväkotimme kanssa kokeillemme ja kehitämme tuotteitamme. Tuotteet on rakennettu niin, että kokonaisuus tukee toiminnanohjauksen ja tunnetaitojen lisäksi lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.

Tavoitteenamme on luoda maailmaa, jossa tunteet ovat kuin sää, turvallinen jokapäiväinen puheenaihe. Tunnetaitoja vahvistamalla voimme tehdä oman osamme lasten ja nuorten mielenterveyden haasteiden ennaltaehkäisemiseksi.

Ketkä ovat Kaapusten takana?

Tanja on kahden lapsen äiti, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM®, sosionomi AMK (varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys) sekä syöpäsairaanhoitaja. Tanja on lahjakas kirjoittaja, hänen kirjoittamansa tarinat vievät teidät mitä ihmeellisimmille matkoilla. Teija on psykiatrinen sairaanhoitaja AMK, joka on työssään nähnyt kuinka suuri merkitys tunnetaidoilla voikaan olla ihmisen elämässä. Itseoppinut taiteilija, jonka käsialaa Kaapusten rikas kuvamaailma on. Yhdessä me olemme ideasampo ja loputtomat toisiaan ruokkivat ideat pitävät meidät jatkuvasti kiireisinä.

Olemme myös isosisko ja pikkusisko, taistelupari ja toisistaan voimaa saava kaksikko, jolle Kaapuset on rohkeutta vaatinut hyppäys yrittäjyyteen, mutta myös toteutumassa oleva unelma, jossa luovuus ja lasten hyvinvoinnin edistäminen yhdistyvät. Tunnetaidot ovat meille intohimo ja halusimme lähteä luomaan helposti lähestyttäviä, lapsen arjen koko kirjon huomioivia materiaaleja. Kaapusten avulla lisäämme lasten- ja nuorten hyvinvointia ja ennaltaehkäisemme lasten- ja nuorten mielenterveysongelmien huolestuttavaa kehitystä. Tiemme on vasta alussa ja odotamme mielenkiinnolla mihin se vielä viekään.

Luodaan yhdessä maailmaa, jossa tunteet ovat kuin sää, turvallinen jokapäiväinen puheenaihe!

Tutustu verkkokauppamme valikoimaan ja löydä omat suosikkisi!


- Tanja, Teija ja kaapuset -

Kaapuset: Teija ja Tanja