Osa 3. Harjoituksia lapsen tunnekehoyhteyden vahvistamiseen - Muovaile missä tunteet tuntuvat

Osa 3. Harjoituksia lapsen tunnekehoyhteyden vahvistamiseen - Muovaile missä tunteet tuntuvat

Tunne on energiaa, joka liikkuu läpi kehon ja tunteen aikaan saamat tuntemukset kehossa auttavat meitä huomaamaan, mitä tunnemme ja tarvitsemme. Kun oppii tunnistamaan oman kehon viestejä ja tuntemuksia, tunnistaa myös tarpeita ja tunteita niiden takana ja voi toimia omaa hyvinvointia tukevalla tavalla ja piirtää suojelevia rajoja.❤️


Lapsen tunnekehoyhteyden vahvistamisen tukena voi käyttää muovailua. Et tarvitse muuta kuin muutamaa eriväristä muovailuvahaa ja Kaapusten tunnekortit.

1.Vaivatkaa muovailuvahaa ja tunnustelkaa, miltä se tuntuu käsissä. Tämä auttaa kiinnittymään hetkeen. 

2. Sitten muovailuvahasta ryhdytään muovaamaan ihmishahmoa, jolla on vartalo, pää, kädet ja jalat. 


3. Hahmon valmistuttua tueksi otetaan Kaapusten tunnekortit ja valitaan jokaiselle tunteelle oma, lapsen mielestä tunnetta kuvaava väri muovailuvahoista. Meillä sininen oli suru, musta pelko, oranssi ilo ja punainen viha.


4. Lapselta kysytään yksi tunne kerrallaan tunnekortin tuella: Missä kohtaa kehoa tämä tunne sinulla tuntuu? Pienille riittää yksi tunne, isompien kanssa voi ottaa useamman. Lapsi saa muovailla valituilla väreillä hahmoon ne kohdat, joissa tunne hänellä tuntuu.

Värit hahmossa konkretisoivat lapselle myös visuaalisesti sitä, miten eri tavoin erilaiset tunteet voivat tuntua. Toisten hahmoja tutkimalla ja katsomalla yhdessä, missä kaikkialla eri tunteet ovat tuntuneet, vahvistetaan myös ajatusta siitä, että me kaikki koemme samoja tunteita. Emme ole niiden kanssa yksin.❤️


Tästä omat tunnekortitKommentit