Saamme turvaa toisistamme - tulostettavia harjoitteita lapsiryhmille

Saamme turvaa toisistamme - tulostettavia harjoitteita lapsiryhmille

Tästä artikkelista löydät harjoitteita, joiden avulla voit vahvistaa lasten yhteisöllisyyttä ja turvallisuuden tunnetta. (Tallenna ja tulosta harjoitekortit itsellesi.) Yhteisö ja ryhmään kuulumisen kokemus eivät pelkästään tarjoa turvaa ja lohtua yksilöille, vaan ne myös muokkaavat maailmaa ympärillämme paremmaksi paikaksi elää. Jokainen meistä on osa merkityksellistä verkostoa, joka levittää turvaa ja lämpöä ympärilleen, jotta kukaan ei jäisi yksin, ja jotta jokainen lapsi voisi tuntea olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi juuri sellaisena kuin on.

Kuuntele, kohtaa ja ole läsnä. 

Pienet toistuvat yhteiset hetket ryhmänä voivat luoda suuren eron lasten turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteessaan.

Kutituskone antaa mahdollisuuden olla hetki rennosti lähellä toisia, tulla nähdyksi ja kohdatuksi. 

Lapsen kehitykselle on tärkeää saada kuulua ryhmää, tuntea yhteenkuuluvuutta ja tulla kohdatuksi. ❤ Kutistuskone on pienen pieni osanen kokonaisuutta, mutta helppo tapa lisätä hauskuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta arkeen. Kosketus on aina vapaaehtoista ja niinpä on myös kutistuskoneeseenkin osallistuminen.


Rakenna yhteisöä ja opeta empatiaa. 

Luo tilanteita, joissa lapset voivat kohdata toisiaan ja muodostaa vahvoja siteitä muiden kanssa.

Mehiläisten piiri on monille tuttu leikki, joka harjoittaa lapsia huomioimaan toisiaan ja toimii myös matalan kynnyksen harjoitteena esillä olemisesta.

Yhteinen niitty- taideteos kuvastaa lapsille ainutlaatuisista yksilöistä syntyvää omaa porukkaa ja kuulumista siihen. ❤


Osoita välittämistä ja kohtaa lapsen tunteet. 

Pienillä teoilla ja toistuvilla yhteisillä hetkillä tunteiden äärellä voimme osoittaa lapsille, että välitämme heistä ja jokaisen tunteilla on merkitystä. Tähän voit ottaa avuksi Kaapusten Tunnesään tai Tunneilmaston. Nämä tuotteet tukevat päivittäistä tunnepuhetta ja tuovat tunnetaidot osaksi kokopäiväpedagogiikkaa.


Opeta empatiaa. 

Empatian ja myötätunto versovat empatian ja myötätunnon kokemisesta. Osoittamalla lapsille empatiaa ja myötätuntoa sekä huomioimalla lasten empaattisen käytöksen kannustaen, autamme lasta kasvattamaan näitä taitoja. Lapsen empatian ja myötätunnon vahvistumista tukee myös päivittäinen pysähtyminen tunteiden äärelle juttelemaan ja sen huomaaminen, että me kaikki on koemme samoja tunteita. Kun opimme ymmärtämään ja arvostamaan omia ja toistemme tunteita, voimme luoda entistä lämpimämmän ja turvallisemman ympäristön kaikille.

Yhteisöllisyys, lähimmäisen rakkaus ja yhteenkuuluvuuden kokemus, tunne siitä, että emme ole yksin, tarjoavat lohdutusta ja rohkaisua, erityisesti silloin kun tuntuu, että olemme epävarmoja tai peloissamme. Yhteisöllä on ainutlaatuinen kyky tarjota tukea vaikeina hetkinä. Tämä tuki voi ilmetä monin eri tavoin, mutta varhaiskasvatuksessa yhteisön vahvistaminen ja ryhmään kuulumisen kokemus on ensisijaisen tärkeää lasten turvallisuudentunteen ja hyvinvoinnin takaamiseksi. Jokainen pienikin teko yhteisön jäseniltä voi olla merkityksellinen ja auttaa meitä tuntemaan olevamme tärkeitä, osa porukkaa ja turvassa. Lapselle turvallisuuden tunne on erityisen tärkeä, ja yhteisöön kuulumisen rooli tässä on korvaamaton.

Mm. Artikkelin leikkikortit, ja lisää ryhmäyttämistä tukevaa materiaalia löydät tuotteestamme Jännitys: Sulatetaan jää jännityksen ympäriltä sekä ihanan ja monipuolisen harjoitepaketin kaveritaitoihin Kaapusten kaveritaidoista.

Kommentit