Miksi tuttujen hahmojen toisteisuus oppimisympäristössä on merkityksellistä?

Miksi tuttujen hahmojen toisteisuus oppimisympäristössä on merkityksellistä?

Tuttujen hahmojen toisteisuus lapsen oppimisympäristössä edistää merkittävästi lapsen oppimista ja tunnetaitojen kehitystä. Tämä on yleisesti tunnettu pedagoginen periaate ja havainto siitä, miten ympäristö vaikuttaa lasten kehitykseen.

Lapsen tunnetaitojen ja kokonaivaltaisen oppimisen tueksi olemme luoneet yhtenäisen ja kattavan Kaapusten Oppimisymäristön, joka on kuvitettu Kaapusten tarinoista tutuin hahmoin. Kun lapsen ympäristössä ja tunnetaitomateriaaleissa toistuvat samat tutut kuvamaailmat, on lapsen helpompi ohjautua sekä toimintaan että tunnetaitoharjoitteisiin. Tuttujen hahmojen jatkuva läsnäolo luo turvaa ja tukee tunnetaitojen kehitystä.

Tässä muutamia vaikutuksia:

  • Turvallisuuden tunne: Tuttujen hahmojen läsnäolo luo lapselle turvallisen ja ennakoitavan ympäristön. Kun lapsi näkee tutut hahmot ympärillään päivittäin, hän tuntee olonsa turvalliseksi ja mukavaksi. Tämä luo perustan avoimelle ja positiiviselle oppimisilmapiirille, jossa lapsi voi paremmin keskittyä oppimistehtäviin.

  • Motivaatio ja sitoutuminen: Tuttujen hahmojen avulla lapsi voi helpommin sitoutua erilaisiin oppimistehtäviin ja aktiviteetteihin. Hahmojen tunteminen ja niiden säännöllinen näkeminen motivoi lasta osallistumaan ja tekemään tehtäviä, koska ne ovat tuttuja ja mieluisia.

  • Tunnetaitojen kehitys: Tuttujen hahmojen avulla lapsi voi oppia ja harjoitella tunnetaitojaan luontevasti ja leikinomaisesti. Hahmojen kautta voidaan käsitellä erilaisia tunteita ja niiden ilmaisua.

  • Kognitiivinen kehitys: Tuttujen hahmojen kautta voidaan opettaa ja vahvistaa kognitiivisia taitoja, kuten muistamista, luokittelua ja ongelmanratkaisua. Lapset oppivat paremmin, kun oppimisympäristö on johdonmukainen ja tuttu hahmojen avulla.

  • Leikin ja oppimisen yhdistäminen: Tuttujen hahmojen avulla leikki ja oppiminen voidaan yhdistää tehokkaasti. Lapset voivat käyttää hahmoja leikeissä ja samalla oppia esimerkiksi uusia sanoja, käsitteitä tai sosiaalisia taitoja.

Tuttujen hahmojen toisteisuus oppimisympäristössä on tehokas tapa edistää lapsen oppimista monipuolisesti. Se luo turvallisen ja innostavan ympäristön, joka tukee lapsen tunnetaitojen kehitystä sekä motivoi ja sitouttaa lasta oppimiseen. Oman oppimisympäristön voit napata TÄÄLTÄ. Hinta vain 35€, ei toimituskuluja.

Kommentit