Alle 3-vuotiaiden tunnetaidot

Alle 3-vuotiaiden tunnetaidot

Alle 3-vuotiaiden tunnetaitojen opetuksessa korostuu ennen kaikkea aikuisen empaattinen vuorovaikutus, läsnäolo, leikki sekä tunteiden sanoittaminen ja nimeäminen. Tärkeää on luoda lapselle turvallinen ympäristö, jossa hän voi oppia tunnistamaan ja käsittelemään omia ja toisten tunteita. 


Alle 3-vuotiaiden tunnetaitojen opettelu on tärkeää, koska varhaisessa iässä lapset ovat erityisen herkkiä oppimaan ja sisäistämään uusia taitoja. Tällä iällä lapsi alkaa hahmottaa tunteitaan ja ympäröivän maailman tapahtumia. On äärettömän tärkeää, että hänellä on ympärillään aikuisia luomassa turvaa ilmaista tunteita ja osoittamassa kaikenlaisten tunteiden olevan hyväksyttyjä. Näin lapsi oppii jo pienenä, että kaikki tunteet ovat sallittuja, eikä niitä tarvitse yrittää tukahduttaa. Aikuinen on pienen tuki ja turva, joka auttaa nimeämään ja tunnistamaan tunteita ja tukee tunteiden myllertäessä. 

Alle olemme koonneet muutamia tapoja, joilla voit edistää alle 3-vuotiaan tunnetaitojen kehitystä. Tekstin sisältämien linkkien avulla voi tutustua Kaapusten tuotteisiin, jotka tarjoavat tukea juuri näiden taitojen harjoitteluun.


Näin voit edistää alle 3-vuotiaiden tunnetaitoja:

❤️ Tunteiden nimeäminen: Anna sanoja lapsen tunteille. Kun hän on iloinen, surullinen, vihainen tai peloissaan, nimeä nämä tunteet ääneen. Esimerkiksi: "Näytät iloiselta, kun leikit nukellasi" tai "Tuntuuko sinusta turvalliselta, kun halit minua?" 

Kaapusten tunnekortit

❤️ Empatian opettaminen: Näytä lapselle, miten osoitat empatiaa toisia kohtaan. Esimerkiksi, jos lapsi on itkuinen ja lohdutat häntä, voi samalla sanoittaa: "Näyttää siltä, että olet surullinen. Minä lohdutan sinua." Kannusta ja kehu, kun huomaat lasten pyrkivän lohduttamaan toisiaan. Kuvien avulla voi käydä läpi erilaisia arjen tilanteita ja lapselle tuttujen tunnekuvien tuella tutkia, millaisia tunteita erilaiset teot saavat aikaan.

Ahmatit

❤️ Mielikuvituksen käyttäminen: Käytä tarinoita, liikettä, kuvakirjoja tai leikkejä opettaaksesi lapselle erilaisia tunteita ja niiden ilmaisemista. Voitte leikkiä esim. nukkeleikkiä, jossa nuket kokevat erilaisia tunteita. Lapset rakastavat myös mukaansa tempaavia ja toiminnallisia harjoitteita. Jumpalla voivat puput pomppia iloisesti, vihaisesti tai surullisesti. 

Tunteelliset eläimet - Eläinjumppakortit

❤️ Tunneilmaisun tukeminen: Tunnekuvat auttavat lasta ilmaisemaan tunteitaan ja tulemaan ymmärretyksi. Suhtaudu kannustavasti tunteiden ilmaisuun ja ohjaa lasta ilmaisemaan tunteitaan sallituin keinoin. Kaapusten tunnekuvat

❤️ Rauhallisen ilmapiirin luominen: Turvallisessa ilmapiirissä lapsi uskaltaa ilmaista itseään. Pyri olemaan läsnä ja rauhoittava lapsen tunteiden kuohuessa.


Näiden tapojen avulla voit auttaa alle 3-vuotiasta lasta kehittämään perustaitoja tunnetaitojen parissa ja sosiaalisten taitojen rakentamisessa. Varhainen tunnetaitojen opetus auttaa myös vahvistamaan lapsen turvallisuuden tunnetta ja itsetuntoa, edistää sosiaalista vuorovaikutusta sekä auttaa lapsia hallitsemaan stressiä ja ahdistusta. Näillä taidoilla varustettu lapsi pystyy paremmin navigoimaan elämän kuohuissa ja kehittymään tasapainoiseksi yksilöksi.


Tästä linkistä pääset tutustumaan Alle 3-vuotilaille sopiviin tunnetaitomateriaaleihimme!

Kommentit