Kenelle?

Kaapusten materiaaleja on jo käytössä mm. varhaiskasvatuksessa, kotona, kouluilla ja terapeuteilla. Kaapuset on tarkoitettu sinulle, joka haluat tukea lapsen kokonaisvaltaistakehitystä ja auttaa häntä luomaan vahvat tunnetaidot, jotka vaikuttavat mm. sosiaalisiin suhteisiin, koulumenestykseen, taitoon ottaa toiset huomioon, jakaa omastaan, ratkaisukeskeisen ajattelun kehittymiseen ja väkivallattomuuteen. Tunnetaitoja opitaan kokemalla, tutkimalla ja tunnustelemalla omaa sisintä yhdessä turvallisen aikuisen kanssa ja vuorovaikutuksessa niin ikätovereiden kuin aikuisten kanssa. Tunteet voivat olla meille aikuisillekin haastavia ja niiden kohtaaminen voi tuntua vaikealta. Kaapusten kanssa saa oppia yhdessä. <3


Kaapusten materiaalit sopivatkin moneen, kuten:

Lahjaksi kasvattajalle: Lahjakortit ovat ihana tapa kiittää varhaiskasvattajia heidän tekemästään tärkeästä työstä lasten parissa. Lahjan saajat voivat hankkia omalle ryhmälleen tarpeellisia materiaaleja, joihin rajalliset resurssit eivät ehkä ole riittäneet.


Lahjaksi lapselle tai perheelle: Esimerkiksi Tunnetaitopeli on suosittu lahja niin lapselle, kuin koko perheelle. Yhteiset pelihetket ovat synnyttäneet upeita keskusteluja pelaajien välillä. Pist.. Peli jos mikä on mahdottoman helppo ja lapsia innostava tapa lisätä tunnepuhetta.

 

Uutta uraa aloittavalle tai vastavalmistuneelle: Valmiit materiaalit toimivat tukena varhaiskasvattajan alkutaipaleella. Uuden työn aloittaminen on aina jännittävää ja vastavalmistuneena se on erityisen jännittävää!  Jos haluat keskittyä tutustumaan ryhmäsi lapsiin, voit kaapusten avulla luoda helposti tunne- ja kaveritaitoja tukevan oppimisympäristön, järjestää monipuolista oppimisenalueet huomioivaa toimintaa ja tuoda tunnetaidot osaksi ryhmäsi kokopäiväpedagogiikkaa. Saat materiaalien mukana monipuolisesti valmiita ideoita. Halutessasi voit laittaa meille viestiä, jos herää kysyttävää. :) Tanja toimii itse parhaillaan resurssiopena varhaiskasvatuksessa ja auttaa mielellään alkuun.


Kokeneille ammattilaisille: Joskus suunnitelmallinen tunnetaitojen tukeminen ryhmän kiireisessä arjessa voi tuntua haasteelliselta. Kaapuset auttavat tuomaan tunnetaidot osaksi jokapäiväistä arkea ja rakentamaan tietoisesti tunnetaitoja tukevaa oppimisympäristöä. Tunnetaitojen suunnitelmallinen tukeminen osana arkea kannattaa, sillä sillä on valtava levollisuutta lisäävä vaikutus!


Pedagogiikan tueksi: Suunnittelulle ei aina jää tarpeeksi aikaa. Valmiiksi suunnitellut materiaalit helpottavat arkea kiireen painaessa. Kaapusten materiaalit on suunniteltu oppimisenalueet huomioiden tuomaan tunnetaidot osaksi kaikkea toimintaa.


Tiesitkö, että jaamme vinkkejä materiaalien hyödyntämiseen myös instagramissa @kaapuset_oy ja blogissamme. Meiltä voi myös aina kysyä, että miten lähtisi materiaalien kanssa liikkeelle juuri teidän ryhmänne kanssa.

Kysy rohkeasti vinkkejä juuri teidän tarpeisiinne!

Luodaan yhdessä maailmaa, jossa tunteet ovat kuin sää, turvallinen jokapäiväinen puheenaihe!