KAAPUSTEN UUTUUS SINGAHTAA LUOKSENNE SUORAAN VIILIS-PLANEETALTA ! 

Tunnetaitokokonaisuus, joka jokaisen lapsen täytyy saada kokea. Lähde mukaan tutustumaan ja tutkimaan kaapusten uusinta seikkailua: Jännitys

Tilaa tästä


Tutkitaan ja tutustutaan kaapusten kanssa 

Jännitys

 • Useammalle viikolle jakautuva tunnetaitoja tukeva kokonaisuus.

 • Kuin paperille siirtynyt tunnetaito-ohjaaja, joka vie teidät askel askeleelta tutustumaan jännittämisen tunteeseen.

 • Tarinallinen, helppo ja hauska, lapset mukaansa tempaava tunnetaitomatka, joka saapuu teille suoraan kaapusilta Viilis -planeetalta.

 • Harjoitteissa huomioitu oppimisen alueet, tunnetaidot voivat olla osa kaikkea toimintaa! 

 • Käytännönläheinen varhaiskasvatuksen arjessa toimivaksi todettu ja helposti toteutettavissa oleva kokonaisuus. 

 • Tunnetaidot tulevat osaksi kokopäiväpedagogiikka. Laadukasta pedagogista toimintaa helposti! 

 • Lisää tunnepuhetta lasten ympärille.

 • Kehittää lasten tunne- ja sosiaalisia taitoja.

 • Ymmärrys mahdollisuudesta säädellä omia tunteita kasvaa ja yhdessä harjoitellaan keinoja säätelyn tueksi. 

 • Tukee lasten itsetunnon kehitystä.

 • Lisää ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta.

 • Tukee tunnetaitoja tukevan toimintakulttuurin rakentamista.

 • Paljon kuvatuettua materiaalia vahvistamaan lapsen osallisuutta. 

 • Lista teemaan sopivista lastenkirjoista, musiikista ja animaatioista teeman kasvattamiseen.

 


Tietoa ja pohdittavaa aikuiselle

Sinä olet se avaintekijä, joka luo turvan ja ympäristön, jossa tunnetaidot saavat kasvaa. 

Kokonaisuus sisältää selkeät kuvitetut ohjeet joiden turvin sinun on helppo edetä. Vain käyttämään innostava materiaali vaikuttaa!

Tutustutaan tunteeseen

Tunnelmon päiväkodin Novan kanssa pääsette tutustumaan siihen, miltä jännittäminen voi tuntua ja miten se voi meissä näkyä. Kuvatuen, selkeiden ohjeiden ja valmiiden kysymysten avulla on helppo edetä!


Tutkitaan

Novan kanssa tutkitaan myös miksi meitä jännittää ja miten monenlaiset asiat voivat jännittää! Kuvatuen, selkeiden ohjeiden ja valmiiden kysymysten avulla on helppo edetä!

Koetaan

Oppimisen alueittain jaotellut monipuoliset harjoitteet vievät teidät leikkeihin, satuhieronnan rentouttavaan maailmaan, esiintymisjännityksen pariin draaman keinoin, rentoutumisharjoituksiin, kuvallisen ilmaisun pariin, musiikin maailmaan ja paljon, paljon muuta! Löydät myös vinkit teemaa kasvattavista lastenkirjoista ja animaatioista.

Sulatetaan jäätävä jännitys yhdessä!

Me kaapuset olemme tutkimusmatkoillamme Maahan huomanneet, että te ihmiset ette näytä tunteitanne niin selvästi kuin me kaapuset. Meistä ei voi olla huomaamatta, mikä tunne meillä milloinkin on!

Kaapujemme kuviot (sekä tietenkin ilmeemme), kun vaihtuvat aina sen hetkisen tunteemme mukana. Meillä Viiliksesessä tunteet saavat tulla ja mennä ja kaikki kauniit tunteiden vivahteet kaapujemme helmoissa saavat näkyä.

Ajattelimme, että me kaapuset voisimme viedä Maan lapset tutkimusmatkalle tunteisiin! 

Poksahdusvaaran poisto-ohjelman kirjeitä olemme jo lähettäneetkin Maahan, mutta jännitys vaatii vieläkin perusteellisempaa käsittelyä. Jännittäminen on tärkeä ja tarpeellinen tunne, ihan niin kuin kaikki muutkin tunteet ja sitä on hyvä oppia ymmärtämään. Se mokoma, tarpeellisuudestaan huolimatta, kun saattaa aiheuttaa harmia, ellei siihen tutustu kunnolla.

Sopivassa määrin se auttaa pääsemään parhaaseen suoritukseen nostamalla vireystilaa. Mutta liiallisena jännittäminen saattaa estää osallistumasta, toteuttamasta itseä ja vaikeuttaa sosiaalisia suhteita. 

Jännittämisen häpeäminen ja peittely muuttuu tarpeettomaksi, kun yhdessä opitaan, että kyseessä on tuiki tavallinen, kaikkia meitä koskettava tunne.

Haluamme myös lisätään ymmärrystä siitä, että ihan kaikkea saa tuntea ja tunteet saavat näkyä. Pyyhitään yhdessä samalla myös myötähäpeä maailmankartalta, sillä myötähäpeää kokiessa on vaikea viestiä toiselle turvaa.

Kaikkea tätä ei vain tiedä, ellei kukaan kerro ja siksi me kaapuset ajattelimme auttaa teitä aikuisia, jotta teidän olisi helppo viedä lapset tutustumaan ja tutkimaan jännittämistä.

Nimeämättömät jännityksen aiheuttamat tuntemukset kehossa voivat olla lapselle jopa pelottava ja ahdistusta lisäävä kokemus. Ja aina sitä ei ulospäin teistä ihmisistä huomaa, vaikka sisällä jännitys jäätäisi ilon tieltään. 

Siksi on hyvin tärkeää oppia havaitsemaan yhteys tapahtuman ja kehossa tuntuvan tunnereaktion välillä ja ymmärtää, että hei - kehoni kertoo, että tämä tilanne jännittää minua. Lapset saavat huomata että kaikkia muitakin jännittää joskus. En ole tunteideni kanssa yksin.

Yhdessä meidän kaapusten ja Tunnelmon päiväkodin lasten kanssa (mainioita väkeä muuten) lapset pääsevät tutustumaan jännitykseen sinun turvallisessa ohjauksessasi. Tarvitaan toistoja ja harjoitusta, mutta hiljalleen uudet taidot alkavat itää ja kasvaa. 

Paina kutsunappia niin saavumme avuksesi viemään lapset tutkimusmatkalle tunteisiin!


Nähdään pian!

Kaapuset

Harjoitteisiin liittyvä digimateriaali

Olemme tehneet kaiken helpoksi. Materiaali sisältää harjoitteissa tarvittavan kuvallisen tuen digitaalisina tiedostoina, jotka lähetämme tilauksen yhteydessä. Kokonaisuudesta jokaisen on helppo löytää harjoitekorteissa selkeästi nimetyt tiedostot tarpeen mukaan.

Mukana esimerkiksi:

-  Kirje kaapusilta lapsille

- Kirje kotiväelle

- Tutustumisleikkikortit 12 kpl

- 4 satuhierontamatkaa

- tunnejana

- 10 kpl mukava kaveri kuvia

Ja paljon muuta kuvallista tukea, jolla teet tunteet näkyviksi ja lisäät lapsen osallisuutta! 


Kaapuset tuovat tunnetaidot suunnitelmallisesti osaksi kokopäiväpedagogiikkaa

Taito ottaa muut huomioon, asettua toisen asemaan ja ymmärrys omien tekojen seurauksista vahvistuvat tunnetaitojen mukana ja samalla ryhmän yhteenkuuluvuus ja ystävyyssuhteet vahvistuvat. 

Ymmärrys tunteidemme synnystä ja tarkoituksesta ja toisen tunteiden huomioiminen lisäävät myös ymmärrystä toisen käytöstä kohtaan: se käyttäytyy tuolla tavalla, koska sitä jännittää. Näin toisen käytös ei vaikuta pelottavalta tai luotaantyöntävältä ja syntyy mahdollisuus toimia toisen hyväksi. Tunnetaidot herättävät ajatuksen, miten minä voisin auttaa, kun opimme että omilla teoillamme voimme helpottaa toistemme oloa. Empatiakyvyn vahvistuminen luo turvaa ryhmässä.

Tunnetaitojen harjoitteleminen ei ole tuokioita, harjoitteita, leikkejä tai arjessa vastaan tulevien tilanteiden läpi käymistä keskustellen. Se on kaikkea tätä. Jotta tunnetaidot todella ovat osa kokopäiväpedagogiikkaa tarvitaan varhaiskasvattajalta tahtoa ja suunnitelmallisuutta. Jos sinulla on tahtoa niin suunnitelmien tueksi voit kutsua kaapuset!

TILAA SINÄKIN KAAPUSTEN UUTUUS!

Vie lapset toiminnalliselle matkalle tunteiden maailmaan ja sulattakaa jää jännittämisen ympäriltä!

Kasvatat turvaa tuntea, taitoa ilmaista ja kykyä ymmärtää. Jokainen saa olla juuri sellainen kuin on, kaikkine tunteineen. Häpeää tuntematta.

Kaapusten kutsunappi